Dräktighetskalender

VeckaDag 
1 1
 • Första parningsdagen.
 • Upprepade parningar under en begränsad period ökar frisättningen av Luteiniserings Hormon (LH) från hypofysen.
 • 8 parningar under 4 timmar ger maximal LH nivå. Detta hormon behövs för slutlig mognad av äggcellerna.
 • LH får foliklarna att brista så att äggen kan komma ut i äggledaren.
 • Endast en parning borde antagligen inte vara tillräckligt, bara 50% av honorna får ägglossning efter en parning.
 • Optimal parningstid är 3 dagar.
 • Spermierna vandrar upp genom livmoderhalsen.
2
 • Ägglossning. Detta sker 24 till 48 timmar efter parningstillfället.
 • Äggen är outvecklade och oförmögna till att befruktas.
2-3
 • Spermierna når äggen i äggledarna.
 • Progesteron stiger 48 timmar efter ägglossningen, prov kan tas 3-4 dagar efter en parning.
3-4
 • Befruktningen äger rum i äggledaren när en spermie penetrerar ägget och kärnan smälts samman.
 • Befruktning resulterar i en zygot, ett befruktat ägg. Den diploida (dubbla) kromosomuppsättningen upprättas och zygoten är nu redo för sin första mitos/ celldelning.
4-6
 • Ytterligare celldelningar sker och zygoten förflyttar sig genom äggledaren till livmoderhornen.
 • Vid fortsatt vandring så frigörs plats för fostren i livmoderhornen.
 • Under vandringen så delar sig zygoten flera gånger och bildar en blastocyst (tidigt embryo).
2 13-14
 • Blastocysterna implanteras i livmodersväggen 13-14 dagar efter parning.
 • Placentan börjar utvecklas dag 14 och även ryggmärgen.
 • Blastocysterna växer till och utvecklas till embryon.
 • Under nästkommande två veckor utvecklas alla organ.
3 15-21
 • Cirkulationssytemet börjar utvecklas dag 15. Dag 16-17 börjar slår hjärtat.
 • Honans spenar börjar bli hallonröda och mer svullna dag 15-18.
 • Dag 18 är embryot (8mm), dag 19 (10 mm)
 • Pälsen på magen och runt spenarna tunnas ut lite.
4 22-28
 • Livmodern utvidgas nu och hormonförändringar sker vilket kan ge morgonillamående, ses ofta dag 22-42.
 • Honan kan bli lite apatisk. Hon kan undvika maten ett tag och även kräkas. Ge henne flera små mål mat utspridda under dagen.
 • Dag 22 utvecklar embryot huvud, ben och ögon och får näring via navelsträng och moderkaka.
 • Dag 23-24 är embryot (17-18 mm). dag 25-26 (20-21 mm), dag 27-28 (25 mm) och benäms foster och och samtliga inre organ har utvecklats.
 • Huvud,  käke, kinder, nos och mun utvecklas.
 • En van uppfödare eller veterinär kan känna om honan är dräktig vid dag 20-30 och fram till dag 35. 
 • Från dag 20-22 kan man se hjärtljuden. Syns hjärtljud så är fostret minst 20-22 dagar gammal.
4-5 26-30
 • Fostren är valnötsstora nu och det är den bästa tiden att räkna dem nu- men var försiktig.
 • Ultraljud kan göras från dag 21, men helst dag 28 (beror på UL apparat och utövare).
 • Produktion av progesteron övertas nu helt av moderkakan.
5 29
 • Från vecka 6 kan man öka på honans matranson och övergå till kattungemat som är mer näringsrik.
 • Övergöd inte honan, då övergödning kan ge besvär vid förlossningen.
 • Honan äter ca 25% mer mat sista 4 veckorna.
6 32-38
 • Honans mage börjar att bli synligt svullen.
 • Dag 32 (28 mm) och dag 35 (35mm)
 • Dag 38 (45mm) och väger ca 14g och har ingen päls än
7 40-45
 • Från dag 40 har fostrets skelett har börjat mineraliseras och kan nu ses på röntgen.
 • Från dag 42 kan man börja känna fosterrörelser.
 • Nu är det enkelt att känna kattungarna, att räkna dem kan vara svårt.
 • Dag 43 är fostret 80 mm, dag 44 börjar fostret utveckla päls. Dag 46 (95 mm)
7-8 48-56
 • Honan tillbringar mycket tid med att tvätta sig.
 • Brösten blir mer svullna. Hon blir mer rastlös och söker efter boplatser för sig och ungarna.
 • Från dag 50 (110 mm), börjar färgerna träda fram. Dag 55 (125 mm)
8 50
 • Nu kan honan tappa lite aptit. Hennes mage kan vara ganska fylld av kattungar.
 • Ge henne många, men små mål mat under dagen.
 • Nu kan man lätt känna fosterrörelser.
8-9.5 50-65
 • Om honan har svårt för att tvätta sig, så får man hjälpa till.
 • Spenarna och vagina kan försiktigt tvättas med ljummet vatten och klipp gärna bort lite päls runt spenarna, men inte allt.
 • Fostret växer till cirka 15 cm. Päls växer ut sista dräktighetsveckan.
 • Dag 60 (143 mm), dag 63 (150 mm),
9 60-63
 • Nu kan det komma mjölk från spenarna.
61
 • Du kan nu börja att ta tempen på katten varje dag resten av tiden.
10 64
 • 12 till 24 timmar före förlossning sjunker tempen från 38,5°C till 37,5°C
 • Flytningar från vagina kan förekomma, även lite blodblandade.
65-68
 • Förväntad förlossningsdag. Men kan ske mellan dag 60 till 68.
 • Den mest vanliga är att förlossning sker mellan dag 65-66.
 • Miljöbetingad stress kan ge förlängd dräktighet, speciellt hos förstföderskor.
 • Kattungar som föds före dag 58, överlever sannolikt ej.
69-70
 • Har ingenting hänt än, bör veterinär kontaktas.